Dr Snežana Č. Jevtović

Vanredni profesor
Departman za hemiju

Obrazovanje: Diplomirani hemičar, Prirodno-matematički fakultet Niš (Univerzitet u Nišu), Odsek za hemiju; prosečna ocena 9,12 (devet, 12/100) i ocena 10 na diplomskom ispitu (2011.godina). Doktor nauka – hemijske nauke, Prirodno-matematički fakultet u Nišu (Univerzitet u Nišu), Departman za hemiju; prosečna ocena 10,00 (deset). NO Hemija, UNO Organska hemija i biohemija (2016)

Profesionalna karijera: Istraživač-pripravnik i saradnik u nastavi, Prirodno-matematički fakultet Niš , Departman za hemiju (2012-2014. godina). Asistent za UNO Organska hemija i biohemija (2014-2017. godina). Docent za UNO Organska hemija i biohemija (2017-). Pedagoški fakultet u Vranju (Univirzitet u Nišu), angažovanje za šk. 2017/18. god. i 2018/19. god. za izvođenje nastava iz predmeta na OAS – Osnove prirodnih nauka (trećina časova nastave). Sekretar Departmana za hemiju (šk. 2016/17. god. i 2017/18. god.).

Nastavne aktivnosti: Organska hemija (OAS, Departman za biologiju i ekologiju, PMF Niš); Prehrambena organska hemija (OAS, Departman za hemiju, PMF Niš); Hemija u svakodnevnici - Etkinsovi molekuli (MAS, Departman za hemiju, PMF Niš); Instrumentalne metode analize odabranih grupa organskih jedinjenja (DAS, Departman za hemiju, PMF Niš)

Pomoćni udžbenik: Zorica Mitić, Snežana Jovanović, Bojan Zlatković. Praktikum iz biohemijske sistematike biljaka, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet Niš, 2020.

Projekati Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije: Prirodni proizvodi biljaka i lišajeva: izolovanje, identifikacija, biološka aktivnost i primena, evidencioni broj 172047 i Razvoj novih i poboljšanje postojećih elektrohemijskih, spektroskopskih i protočnih (FIA) metoda za praćenje kvaliteta životne sredine, evidencioni broj 172051). 

Recenzije:  Po pozivu urednika recenziranje radove za časopise sa sci liste: Food and FunctionNatural Product RecordsNatural Product CommunicationsJournal of Essential Oil Bearing Plants, Acta facultatis medicae naissensis, Journal of the Science of Food and AgricultureFlavour and Fragrance Journal. Evaluacija predloga projekta koji je dostavljen u okviru Programa bilatelarne saradnje izmedju  Republike Srbije i Narodne Republike Kine za period 2021-22 god

Detalji o nastavniku