Dr Snežana Č. Jevtović

Vanredni profesor

Departman za hemiju

Dr Snežana Č. Jevtović

Dr Snežana Č. Jevtović

botblocker@heartinternet.uk

Biografija

Obrazovanje: Diplomirani hemičar, Prirodno-matematički fakultet Niš (Univerzitet u Nišu), Odsek za hemiju; prosečna ocena 9,12 (devet, 12/100) i ocena 10 na diplomskom ispitu (2011.godina). Doktor nauka – hemijske nauke, Prirodno-matematički fakultet u Nišu (Univerzitet u Nišu), Departman za hemiju; prosečna ocena 10,00 (deset). NO Hemija, UNO Organska hemija i biohemija (2016) Profesionalna karijera: Istraživač-pripravnik i saradnik u nastavi, Prirodno-matematički fakultet Niš , Departman za hemiju (2012-2014. godina). Asistent za UNO Organska hemija i biohemija (2014-2017. godina). Docent za UNO Organska hemija i biohemija (2017-). Pedagoški fakultet u Vranju (Univirzitet u Nišu), angažovanje za šk. 2017/18. god. i 2018/19. god. za izvođenje nastava iz predmeta na OAS – Osnove prirodnih nauka (trećina časova nastave). Sekretar Depart
BiografijaAngažovanjaPublikacije