Dr Dimitrija N. Savić Zdravković

Naučni saradnik
Departman za biologiju i ekologiju

Др Димитрија Савић Здравковић (девојачко Савић) рођена је 27. априла 1990. године у Нишу.

Основну, а потом и средњу уметничку школу у Нишу завршава са одличним успехом и као носилац Вукове дипломе. Основне академске студије биологије уписала је школске 2009/2010 на Департману за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, које завршава 2012. са просечном оценом 9,34, а 2013. године уписује мастер академске тудије на Департману за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, смер екологија и заштита природе. Звање мастер еколог стиче 2015. са просечном оценом 9,80, одбранивши мастер тезу под називом „Учесталост поновљених налаза адултних јединки шумске корњаче (Testudo hermanni Gmelin, 1789) у атару села Куновица“ са оценом 10,00. Докторске академске студије уписује 2015/2016. године на Департману за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу. 23.10.2020. одбранила је докторску дисертацију под називом „Екотоксичност наночестица оксида метала и потенцијалне методе за њихов биомониторинг у акватичним екосистемима“ са оценом 10,00.

Члан је европског удружења токсиколога: SETAC – Society of Environmental Toxicology and Chemistry. Члан је Српског Биолошког Друштва. Секретар је и члан управног одбора Биолошког друштва ”Др Сава Петровић”. Руководилац је пројекта „Скривени углови Србије“ и добитник два мала гранта фондације The Rufford Foundation из Велике Британије. У слободно време бави се научном илустрацијом и израдом документарних емисија о природи.       

https://www.researchgate.net/profile/Dimitrija_Zdravkovic

https://www.linkedin.com/in/thedimitrija/

Шифра истраживача у  E-CRIS.SR систему: 11972 (http://e-cris.sr.cobiss.net/public/jqm/search_basic/scr/2/1/search/rsr/11972).

Detalji o nastavniku