Dr Dimitrija N. Savić Zdravković

Naučni saradnik

Departman za biologiju i ekologiju

Dr Dimitrija N. Savić Zdravković

Dr Dimitrija N. Savić Zdravković

botblocker@heartinternet.uk

laboratorija 9

(018) 533-015

CV

Biografija

Завршила докторске студије под менторством др Ђурађа Милошевића и др хабил Бориса Јовановића. Бави се истраживањима у области екотоксикологије и загађења акватичних екосистема, а главна тема њеног рада је екотоксичност наночестица оксида метала и методе њиховог биомониторинга у слатководним екосистемима.
BiografijaAngažovanjaPublikacije