Dimitrija Savić Zdravković

Istraživač pripravnik

Departman za biologiju i ekologiju

Slika nije dostupna

Dimitrija Savić Zdravković

botblocker@heartinternet.uk

Biografija

            Димитрија Савић (венчано Савић-Здравковић) рођена је 27. априла 1990. године у Нишу. Основну школу „Добросав Јовановић Станко“, а потом и средњу уметничку школу „Ђорђе Крстић“ у Нишу завршава са одличним успехом. Након средње школе, 2009. године уписује основне академске студије на Природно-математичком факултету, Универзитета у Нишу, на Департману за биологију и екологију. Дипломске основне студије завршава 2012. године. 2013. године уписује мастер академске студије на Департману за биологију и еколо
Cela biografijaAngažovanjaPublikacije