Кatarina D. Stepić

Istraživač saradnik
Departman za hemiju

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
H-134-B Osnove tehnologije materijala osnovne akademske studije, Hemija 2014
laboratorijske vežbe
XX.H207C Viši kurs industrijske hemije master akademske studije, Hemija
laboratorijske vežbe
XX.H207C Viši kurs industrijske hemije master akademske studije, Hemija
laboratorijske vežbe
XX.H129C Osnove tehnologije materijala osnovne akademske studije, Hemija 2021
vežbe
XX.H267C Hemija i tehnologija materijala master akademske studije, Primenjena hemija sa osnovama menadžmenta
laboratorijske vežbe