( XX.H207C) Viši kurs industrijske hemije

  • master akademske

    • Hemija

      • Istraživanje
Tip predmeta ESPB
Obavezni5.00
II semestar
NedeljniSemestralni
3+0+0+245+0+0+30

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

Predavanja:

Aleksandra (Rusomir) Zarubica

Marjan (Slaviša) Ranđelović

Laboratorijske vežbe:

Кatarina (Dragan) Stepić

Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci