Dr Milan Z. Momčilović

Viši naučni saradnik
Departman za hemiju

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
H-240-B Industrijska hemija 1 master akademske studije, Primenjena hemija 2014
laboratorijske vežbe
XX.H247C Industrijska hemija 1. master akademske studije, Primenjena hemija sa osnovama menadžmenta
vežbe