( XX.H247C) Industrijska hemija 1.

 • master akademske

  • Primenjena hemija sa osnovama menadžmenta

  Tip predmeta ESPB
  Obavezni6.00
  I semestar
  NedeljniSemestralni
  3+1+0+245+15+0+30

  Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini

  Predavanja:

  Aleksandar (Ljubomir) Bojić

  Jelena (Zarije) Mitrović

  Vežbe:

  Milan (Zoran) Momčilović

  Plan i program nastaveLiteraturaIspitna pitanjaMaterijaliPrimeriDomaći zadaci