Dr Saša S. Stanković

Vanredni profesor
Departman za biologiju i ekologiju

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
BIO201 Zoologija beskičmenjaka osnovne akademske studije, Biologija
laboratorijske vežbe
BIO206 Zoologija hordata osnovne akademske studije, Biologija
predavanja
BEZ503 Zoogeografija master akademske studije, Biologija
predavanja
BEZ503 Zoogeografija master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode
predavanja
BIOI12 Entomologija master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode
vežbe
BIO105 Zoologija beskičmenjaka 1 osnovne akademske studije, Biologija 2014
vežbe
BIO109 Zoologija beskičmenjaka 2 osnovne akademske studije, Biologija 2014
laboratorijske vežbe
BIO202 Zoologija kičmenjaka osnovne akademske studije, Biologija 2014
predavanja
EКO405 Zoogeografija master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
predavanja
BIODI18 Paleozoologija master akademske studije, Biologija 2014
master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
vežbe
BIODI23 Forenzička biologija master akademske studije, Biologija 2014
master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2014
vežbe
BIODI291 Zoogeografija master akademske studije, Biologija 2014
predavanja
BDI402 Sistematika i filogenija odabranog životinjskog taksona doktorske akademske studije, Biologija
predavanja
MB.MB153 Zoogeografija master akademske studije, Biologija 2021
predavanja
MM.MM242 Molekularna sistematika master akademske studije, Biologija 2021
predavanja
DB.DB315 Molekularna sistematika životinja doktorske akademske studije, Biologija 2021
predavanja
OB.OB42O Sistematika i filogenija hordata osnovne akademske studije, Biologija 2021
predavanja
ME.ME33O Zoogeografija master akademske studije, Ekologija i zaštita prirode 2021
predavanja