Dr Saša S. Stanković

Vanredni profesor

Departman za biologiju i ekologiju

Dr Saša S. Stanković

Dr Saša S. Stanković

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 403

Biografija

Саша С. Станковић   Адреса: Природно Математички факултет, Универзитет у Нишу, Вишеградска 33, Ниш, Србија Контакт: Телефон: 063/464-933 e-mail: sasasta@gmail.com; ssasa@pmf.ni.ac.rs Датум и место рођења: 2. мај 1982. Лесковац, Србија Страни језици (1-основно, 5 одлично)     Разумевање Говор Писање   Енглески 5 5 5 Француски 3 1 1 Шпански 3 1 1   Образовање Доктор наука – биолошке науке. Биолошки
BiografijaAngažovanjaPublikacije