Бранислав Д. Иванов

Асистент

Департман за рачунарске науке

Slika nije dostupna

Бранислав Д. Иванов

botblocker@heartinternet.uk

кабинет 209

Биографија

Rođen 29.11.1983. godine u Bosilegradu, gde je završio osnovnu i srednju školu sa odličnim uspehom. Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu upisao je 2002. godine na odseku za matematiku i informatiku. Diplomirao je 2009. godine stekavši zvanje diplomirani matematičar za matematiku ekonomije-master. Doktorske akademske studije iz oblasti računarskih nauka upisao je na departmanu za računarske nauke Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu oktobra 2018. godine. U školskoj 2022/2023. godini upisao je III (treću) godinu studijskog programa, V (petu) godinu studiranja, pri čemu je položio sve ispite predviđene studijskim programom i prijavio temu doktorske disertacije. Oblasti njegovog užeg naučnog interesovanja su: gradijentni metodi za bezuslovnu optimizaciju, simbolička i algebarska izračunavanja i dizajn i analiza algoritama. Trenutno angažovan u svojstvu asistenta na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu.
БиографијаАнгажовањаПубликације