Др Марко Б. Миладиновић

Ванредни професор

Департман за рачунарске науке

Др Марко Б. Миладиновић

Др Марко Б. Миладиновић

botblocker@heartinternet.uk

botblocker@heartinternet.uk

Web prezentacija

кабинет 209

Биографија

Биографија Лични подаци Име: Марко Миладиновић е-маил: markomiladinovic@gmail.com година рођења: 1979 кабинет: 209 Образовање 1994-1998, Гимназија Бора Станковић, Ниш 1998-2005, Природно математички факултет, дипломирани математичар за информатику и рачунарство 2007-2011, Природно математички факултет, доктор рачунарских наука Научне области интересовања Нумеричка оптимизацијa Kомпјутерски вид Уопштени инверзи матрица Структурне матрице Рестаурација сликаРадно искуство 2006 - 2010, Природно математички факултет, истраживач при
БиографијаАнгажовањаПубликације