Др Небојша Ч. Динчић

Редовни професор

Департман за математику

Др Небојша Ч. Динчић

Др Небојша Ч. Динчић

botblocker@heartinternet.uk

кабинет 13

Биографија

Датум рођења: 21.03.1983. Основне студије -  математика: Природно-математички факултет у Нишу, Одсек за математику и информатику, смер Дипломирани математичар за рачунарство и информатику; студије уписане школске 2001/02, а завршене 2006. године. Дипломски рад - математика: Спољашњи уопштени инверзи са унапред дефинисаном сликом и језгром (ментор проф. др Драган С. Ђорђевић), одбрањен септембра 2006. Докторске студије - математика, Функционална анализа, на Природно-математичком факултету у Нишу; студије уписане школске 2006/07, а завршене
БиографијаАнгажовањаПубликације