Dr Nebojša Č. Dinčić

Redovni profesor

Departman za matematiku

Dr Nebojša Č. Dinčić

Dr Nebojša Č. Dinčić

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 13

Biografija

Датум рођења: 21.03.1983. Основне студије -  математика: Природно-математички факултет у Нишу, Одсек за математику и информатику, смер Дипломирани математичар за рачунарство и информатику; студије уписане школске 2001/02, а завршене 2006. године. Дипломски рад - математика: Спољашњи уопштени инверзи са унапред дефинисаном сликом и језгром (ментор проф. др Драган С. Ђорђевић), одбрањен септембра 2006. Докторске студије - математика, Функционална анализа, на Природно-математичком факултету у Нишу; студије уписане школске 2006/07, а завршене
BiografijaAngažovanjaPublikacije