Др Марија Г. Милошевић

Редовни професор

Департман за математику

Др Марија Г. Милошевић

Др Марија Г. Милошевић

botblocker@heartinternet.uk

кабинет 207

CV

Биографија

Lični podaci Ime i prezime: Marija Milošević     Datum i mesto rođenja: 27.10.1982, Niš, Srbija Adresa: Višegradska 33, 18000 Niš, Serbia E-mail adrese: 27marija.milosevic@gmail.com, marija.milosevic@pmf.edu.rs Obrazovanje 2006-2011, Doktorske akademske studije, Departman za matematiku, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija       Doktorska disertacija: naziv: ‚‚Numeričke i analitičke aproksimacije rešenja stohastičkih diferencijalnih jednačina" mentor: Prof. Dr Miljana Jovanović (Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija) datum odbrane: 02.06.2011. 2001-2006,  Osnovne studije, Odsek za matematiku i informatiku, smer: matematika ekonomije, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija       Diplomski rad: naziv: ‚‚Modeliranje cena egzotičnih opcija" mentor: Prof. Dr M
БиографијаАнгажовањаПубликације