Др Милош М. Костић

Виши научни сарадник

Департман за хемију

Др Милош М. Костић

Др Милош М. Костић

botblocker@heartinternet.uk

лабораторија ФФ-105

(018) 514-881

Биографија

Др Милош М Костић Виши научни сарадник Департман за хемију   Образовање 2006: Основне академске студије - Хемијске науке, Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет у Нишу 2014: Докторске академске студије - Хемијске науке, Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет у Нишу Докторска дисертација: Синтеза и карактеризација ксантованих биосорбената и њихова примена за уклањање катјонских полутаната из водених раствора   Кретање у служби 2009: Истраживач-приправник / Природно-математички факултет у Нишу 2013: Истр
БиографијаАнгажовањаПубликације