Dr Miloš M. Кostić

Viši naučni saradnik

Departman za hemiju

Dr Miloš M. Кostić

Dr Miloš M. Кostić

botblocker@heartinternet.uk

laboratorija FF-105

(018) 514-881

Biografija

Др Милош М Костић Виши научни сарадник Департман за хемију   Образовање 2006: Основне академске студије - Хемијске науке, Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет у Нишу 2014: Докторске академске студије - Хемијске науке, Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет у Нишу Докторска дисертација: Синтеза и карактеризација ксантованих биосорбената и њихова примена за уклањање катјонских полутаната из водених раствора   Кретање у служби 2009: Истраживач-приправник / Природно-математички факултет у Нишу 2013: Истр
BiografijaAngažovanjaPublikacije