Др Јелена З. Митровић

Ванредни професор

Департман за хемију

Slika nije dostupna

Др Јелена З. Митровић

botblocker@heartinternet.uk

Биографија

Др Јелена З. Митровић је рођена 10.06.1981. године у Пожаревцу. Основну и средњу школу је завршила у Власотинцу са одличним успехом.Студије на Департману за хемију Природно-математичког факултета, Универзитета у Нишу, уписала је 2000. године где је дипломирала 2005. године, одбранивши дипломски рад под називом „Комплексурајуће особине метиловане хуминске киселине“ на Катедри за примењену и индустријску хемију. Докторске студије на Департману за хемију Природно-математичког факултета у Нишу уписала је школске 2006/2007. године. Докторску дисертацију п
БиографијаАнгажовањаПубликације