Dr Jelena Z. Mitrović

Vanredni profesor

Departman za hemiju

Slika nije dostupna

Dr Jelena Z. Mitrović

botblocker@heartinternet.uk

Biografija

Др Јелена З. Митровић је рођена 10.06.1981. године у Пожаревцу. Основну и средњу школу је завршила у Власотинцу са одличним успехом.Студије на Департману за хемију Природно-математичког факултета, Универзитета у Нишу, уписала је 2000. године где је дипломирала 2005. године, одбранивши дипломски рад под називом „Комплексурајуће особине метиловане хуминске киселине“ на Катедри за примењену и индустријску хемију. Докторске студије на Департману за хемију Природно-математичког факултета у Нишу уписала је школске 2006/2007. године. Докторску дисертацију п
BiografijaAngažovanjaPublikacije