Др Жељко Ј. Младеновић

Доцент

Департман за физику

Др Жељко Ј. Младеновић

Др Жељко Ј. Младеновић

botblocker@heartinternet.uk

кабинет 307

Биографија

Жељко Младеновић је рођен 18. маја 1989. године у Пироту, Република Србија. Основну школу „Вук Стефановић Караџић“ у Пироту завршио је 2004. године и гимназију, природно-математички смер, 2008. године, као носилац Вукове дипломе. Основне академске студије физике, на Департману за физику, Природно-математичког факултета у Нишу, уписао је школске 2008/2009. године и завршио у року, школске 2010/2011. са просечном оценом 10,00 (десет). Мастер академске студије физике, на смеру Општа физика, Природно-математичког факултета у Нишу, уписао је школске  2011/2012. и зав
БиографијаАнгажовањаПубликације