Dr Željko J. Mladenović

Docent

Departman za fiziku

Dr Željko J. Mladenović

Dr Željko J. Mladenović

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 307

Biografija

Жељко Младеновић је рођен 18. маја 1989. године у Пироту, Република Србија. Основну школу „Вук Стефановић Караџић“ у Пироту завршио је 2004. године као носилац Вукове дипломе. Гимназију у Пироту, природно-математички смер, завршио је 2008. године, као носилац Вукове дипломе. Основне академске студије на Департману за физику, Природно-математичког факултета у Нишу уписао је школске 2008/2009. године и завршио школске 2010/2011. са просечном оценом 10.00 (десет). Мастер студије на смеру Општа физика, Природно-математичког факултета у Нишу, уписао је школск
BiografijaAngažovanjaPublikacije