Александра Г. Петровић

Истраживач сарадник

Департман за биологију и екологију

Александра Г. Петровић

Александра Г. Петровић

botblocker@heartinternet.uk

кабинет 3

(018) 533-015

Биографија

Godina i mesto rođenja: 1994., Leskovac.Obrazovanje:2001-2009.: osnovna škola "Bora Stanković" u Vučju;2009-2013.: srednja škola “Gimnazija Leskovac” u Leskovcu;2013-2016.: Osnovne akademske studije - Biološke nauke/ Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu;2016-2018.: Master akademske studije - Biološke nauke/ Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu sa odbranjenim master radom na temu: “Uticaj pirimetanila na histološku građu štitne i nadbubrežne žlezde”;2018-2024.: Doktorske akademske studije – Biološke nauke/ Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu sa odbranjenom doktorskom tezom na temu: "Komparativna analiza efekata mešavine lekovitog bilja i derivata sulfoniluree na sekundarne komplikacije dijabetesa kod pacova".Kretanje u službu:2018-2022.: Istraživač-pripravnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu.2022.: Istraživač-saradnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu.Identifikacioni br
БиографијаАнгажовањаПубликације