Aleksandra G. Petrović

Istraživač saradnik

Departman za biologiju i ekologiju

Aleksandra G. Petrović

Aleksandra G. Petrović

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 3

(018) 533-015

Biografija

Godina i mesto rođenja: 1994., Leskovac.Obrazovanje:2001-2009.: osnovna škola "Bora Stanković" u Vučju;2009-2013.: srednja škola “Gimnazija Leskovac” u Leskovcu;2013-2016.: Osnovne akademske studije - Biološke nauke/ Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu;2016-2018.: Master akademske studije - Biološke nauke/ Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu sa odbranjenim master radom na temu: “Uticaj pirimetanila na histološku građu štitne i nadbubrežne žlezde”;2018-___.: Doktorske akademske studije – Biološke nauke/ Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu.Kretanje u službu:2018-2022.: Istraživač-pripravnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu.2022.: Istraživač-saradnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu.Identifikacioni broj istraživača:ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4620-1302E-CRIS: 11966Ostale aktivnosti2018-2019.: Učešće na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog raz
BiografijaAngažovanjaPublikacije