Aleksandra G. Petrović

Istraživač saradnik

Departman za biologiju i ekologiju

Aleksandra G. Petrović

Aleksandra G. Petrović

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 3

(018) 533-015

Biografija

Aleksandra G. Petrović istraživač-pripravnik Departman za biologiju i ekologiju   Datum, godina i mesto rođenja: 14.07.1994., Leskovac. Obrazovanje : 2001-2009.: osnovna škola "Bora Stanković" u Vučju; 2009-2013.: srednja škola “Gimnazija Leskovac” u Leskovcu; 2013-2016.: Osnovne akademske studije - Biološke nauke/ Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu; 2016-2018.: Master akademske studije - Biološke nauke/ Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu sa odbranjenim master radom na temu: “Uticaj pirimetanila na histološku građu štitne i nadbubrežne žlezde”; 2018-___.: Doktorske akademske studije – Biološke nauke/ Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu. Kretanje u službu: 2018.: Istraživač-pripravnik / Prirodno-matematički fakultet u Nišu. Obla
BiografijaAngažovanjaPublikacije