Др Ивана Г. Златановић

Научни сарадник

Департман за хемију

Др Ивана Г. Златановић

Др Ивана Г. Златановић

botblocker@heartinternet.uk

лабораторија ФФ-37

018) 514-881

Биографија

Ивана Г. Златановић рођена је у Нишу 01.07.1988. године. Основну школу је завршила у Брестовцу а средњу медицинску школу ,,др Миленко Хаџићˮ у Нишу, смер медицинска сестра-техничар. Уписала је основне академске студије на Природно-математичком факултету у Нишу 2007. године, на Департману за хемију и завршила их 2010. године са просечном оценом 8,62 и стекла звање Хемичар. Мастер студије примењене хемије је завршила у року, са просечном оценом 9,84. Одбранила је мастер рад на катедри за Органску хемију и биохемију 14.09.2012. године под називом ,,Изоловање консти
БиографијаАнгажовањаПубликације