Dr Ivana G. Zlatanović

Naučni saradnik

Departman za hemiju

Dr Ivana G. Zlatanović

Dr Ivana G. Zlatanović

botblocker@heartinternet.uk

laboratorija FF-37

018) 514-881

Biografija

Ивана Г. Златановић рођена је у Нишу 01.07.1988. године. Основну школу је завршила у Брестовцу а средњу медицинску школу ,,др Миленко Хаџићˮ у Нишу, смер медицинска сестра-техничар. Уписала је основне академске студије на Природно-математичком факултету у Нишу 2007. године, на Департману за хемију и завршила их 2010. године са просечном оценом 8,62 и стекла звање Хемичар. Мастер студије примењене хемије је завршила у року, са просечном оценом 9,84. Одбранила је мастер рад на катедри за Органску хемију и биохемију 14.09.2012. године под називом ,,Изоловање консти
BiografijaAngažovanjaPublikacije