Др Димитрија Н. Савић Здравковић

Научни сарадник

Департман за биологију и екологију

Др Димитрија Н. Савић Здравковић

Др Димитрија Н. Савић Здравковић

botblocker@heartinternet.uk

лабораторија 9

(018) 533-015

CV

Биографија

Завршила докторске студије под менторством др Ђурађа Милошевића и др хабил Бориса Јовановића. Бави се истраживањима у области екотоксикологије и загађења акватичних екосистема, а главна тема њеног рада је екотоксичност наночестица оксида метала и методе њиховог биомониторинга у слатководним екосистемима.
БиографијаАнгажовањаПубликације