Др Виолета Д. Митић

Редовни професор

Департман за хемију

Др Виолета Д. Митић

Др Виолета Д. Митић

botblocker@heartinternet.uk

botblocker@heartinternet.uk

лабораторија ФФ-117

Биографија

ЛИЧНИ ПОДАЦИ Датум рођења: 27.07.1968. Мобилни: 062 8049244       063109427 e-mail: violeta.mitic@pmf.edu.rs      violetamitic@yahoo.com   ОБРАЗОВАЊЕ 2005       Хемијски факултет у Београду Универзитет у Београду, Србија (Доктор хемијских наука) 1998   Одсек за хемију, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу, Србија (Магистар хемијских наука) 1991  Одсек за хемију, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, Србија (Дипломирани хемичар) Докторска дисертација: Примена триарилметанске боје Викторија плаво 4-Р као инди
БиографијаАнгажовањаПубликације