Dr Violeta D. Mitić

Redovni profesor

Departman za hemiju

Dr Violeta D. Mitić

Dr Violeta D. Mitić

botblocker@heartinternet.uk

botblocker@heartinternet.uk

laboratorija FF-117

Biografija

ЛИЧНИ ПОДАЦИ Датум рођења: 27.07.1968. Мобилни:063/109427 e-mail: violetamitic@yahoo.com   ОБРАЗОВАЊЕ      2005       Хемијски факултет у Београду Универзитет у Београду, Србија (Доктор хемијских наука) 1998       Одсек за хемију, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу, Србија (Магистар хемијских наука) 1991       Одсек за хемију, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, Србија (Дипломирани хемича     Докторска дисертација: Примена триарилметанске боје Викторија плаво 4-Р као индикаторске су
BiografijaAngažovanjaPublikacije

Upravnik Departmana za hemiju