Научна акредитација Факултета - 2013.

Научна акредитација факултета – 2013; Одбор за акредитацију научноистраживачких организација Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, на седници одржаној 09.04.2013. године, Одлуком бр. 021-01-17/62 је акредитовао Природно-математички факултет у Нишу као државни факултет у области природно-математичких наука – математика, физика, хемија, биологија, рачунарске науке, географија, екологија и туризам, за обављање научноистраживачке делатности.