Правилник о образовању током читавог живота можете преузети кликом на овај линк. Пријављивање кандидата за наставу се врши на шалтерима студентске службе Факултета. Кандидати могу да пошалју пријаве и скениране уплатнице и електронском поштом на маил cpu@pmf.ni.ac.rs, при чему оригинале пријава и уплатница и остатак документације доставлјају у време почетка наставе. Пријављивање се обавља на обрасцу који је прописан од стране Факултета или на шалтерима студентске службе. Све уплате за наставу извршити на жиро рачун ПМФ-а840-1789666-80 са одговарајућим позивом на број и то: 117 – Департман за биологију и екологију 118 – Департман за географију 119 – Департман за математику 129 – Департман за хемију 132 – Департман за рачунарске науке 135 – Департман за физику

Најчешће постављена питања

Не постоји. Заинтересована лица могу да се пријаве за упис на Програм образовања током читавог живота током читаве школске године.

Уколико се кандидат пријави да слуша наставу из жељеног предмета заједно са редовним студентима, у току целог семестра, настава почиње почетком одговарајућег семестра у терминима наставе предвиђеним Распоредом наставе за текућу школску годину.

Уколико се кандидат пријави да слуша наставу из жељеног предмета по убрзаном моделу, настава се организује консултативно у договору са предметним наставником.

Уплата школарине за ове предмете се може обавити у 4 месечне рате, с тим што прву рату треба уплатити током пријаве за упис.

Лица која су радила у школи више од 60 радних дана немају обавезу полагања школске праксе. Потребна је само потврда из школе о њиховом ангажовању.

Лица која су положила или су пријављена за полагање испита за лиценцу, према нашим информацијама, нису у обавези да похађају овај програм. Ипак, то је питање за Министарство.

Сваки испит положен на било ком другом факултету биће признат. Потребно је приложити уверење о положеним испитима са њиховим бодовима.

Полагање испита и издавање уверења је у склопу плаћене школарине.

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA U VEZI PROGRAMA OBRAZOVANJA TOKOM ČITAVOG ŽIVOTA

Телефон студентске службе: 018/533 015, лок.125, лок.146