ДЕПАРТМАН ЗА МАТЕМАТИКУ

 • др Владимир Р. Ракочевић, редовни професор
 • др Љубиша Д. Кочинац, редовни професор
 • др Александар С. Настић, редовни професор
 • др Снежана Ч. Живковић Златановић
  • Filomat, секцијски уредник
 • др Дијана В. Мосић
  • Filomat, секцијски уредник
 • др Дејан Б. Илић
  • Filomat, секцијски уредник
 • др Миљана Д. Јовановић, редовни професор
  • Filomat, секцијски уредник
 • др Марија Г. Милошевић, редовни професор
  • Filomat, секцијски уредник
 • др Јелена В. Манојловић, редовни професор
  • Filomat, секцијски уредник
 • др Мића С. Станковић, редовни професор
  • Filomat, секцијски уредник
 • др Љубица С. Велимировић, редовни професор
  • Filomat, секцијски уредник

ДЕПАРТМАН ЗА РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ

 • др Марко Д. Петковић, редовни професор
  • Filomat, секцијски уредник

ДЕПАРТМАН ЗА ФИЗИКУ

ДЕПАРТМАН ЗА ХЕМИЈУ

 • др Милован Пуреновић, редовни професор
  • Хемијска индустрија, члан уређивачког одбора
 • др Александар Љ. Бојић, редовни професор
  • Water SA, члан уређивачког одбора