DEPARTMAN ZA MATEMATIKU

 • dr Snežana Č. Živković Zlatanović
 • dr Dijana V. Mosić
 • dr Dejan B. Ilić
 • dr Miljana D. Jovanović, redovni profesor
 • dr Marija G. Milošević, redovni profesor
 • dr Jelena V. Manojlović, redovni profesor
 • dr Mića S. Stanković, redovni profesor
 • dr Ljubica S. Velimirović, redovni profesor

DEPARTMAN ZA RAČUNARSKE NAUKE

 • dr Marko D. Petković, redovni profesor

DEPARTMAN ZA FIZIKU

DEPARTMAN ZA HEMIJU

 • dr Milovan Purenović, redovni profesor
  • Hemijska industrija, član uređivačkog odbora
 • dr Aleksandar Lj. Bojić, redovni profesor