ДОБРА
04.03.2022. ЈАВНА НАБАВКА ОПД-04/022Набавка електричне енергије за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 04.03.2022. ЈАВНА НАБАВКА ОПД-03/022Набавка рачунарске опреме за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 18.02.2022. ЈАВНА НАБАВКА ОПД-02/022Набавка лабораторијске опреме за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 18.02.2022. ЈАВНА НАБАВКА ОПД-01/022Набавка горива за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 13.12.2021.ЈАВНА НАБАВКА ОПД-013/021Набавка мрежне опреме за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 30.11.2021.ЈАВНА НАБАВКА ОПД-012/021Набавка рачунарске опреме за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 19.11.2021.ЈАВНА НАБАВКА ОПД-10/021Набавка лабораторијске опреме за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 01.11.2021.ЈАВНА НАБАВКА ОПД-09/021Набавка рачунарске опреме за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 25.10.2021.ЈАВНА НАБАВКА ОПД-011/021Набавка хемикалија за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 03.09.2021.ЈАВНА НАБАВКА ОПД-08/021Набавка лабораторијског материјала за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 06.09.2021.ЈАВНА НАБАВКА ОПД-07/021Набавка хемикалија за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 02.07.2021.ЈАВНА НАБАВКА ОПД-05/021Набавка хемикалија за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 11.06.2021.ЈАВНА НАБАВКА ОПД-06/021Набавка лабораторијског материјала за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 11.05.2021.ЈАВНА НАБАВКА ОПД-04/021 – Nabavka канцеларијског материјалаза потребе Природно-математичког факултета у Нишу 03.04.2021.ЈАВНА НАБАВКА ОПД-03/021 – Набавка беспилотне летелице (дрона) и додатне камере са обуком руковаоца за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 05.03.2021. – ЈАВНА НАБАВКА ОПД-02/021 –Ннабавка електричне енергије за потребе Природно-математичког факултета у Нишу 05.03.2021. – ЈАВНА НАБАВКА ОПД-01/021 –Набавка горива за потребе Природно-математичког факултета у Нишу
УСЛУГЕ
03.09.2021. – ЈАВНА НАБАВКА ОПУ-05/021 – Набавка услуга осигурања студената 05.07.2021. – ЈАВНА НАБАВКА ОПУ-04/021 – Набавка услуга мобилне и фиксне телефоније за потребе Природно-математичког факултета 14.05.2021. – ЈАВНА НАБАВКА ОПУ-03/021 Набавка услуге уплате добровољног пензијског доприноса у добровољни пензиони фонд за запослене на Природно-математичком факултету 16.04.2021. – ЈАВНА НАБАВКА ОПУ-02/021 Набавка услуге израде пројектног задатка за израду техничке документације за реконструкцију и адаптацију галеријског простора – галерије испред амфитеатра на Природно-математичком факултету 13.04.2021. – ЈАВНА НАБАВКА ОПУ-01/021 НАБАВКА УСЛУГА ПОСРЕДОВАЊА ПРИ КУПОВИНИ АВИО И ДРУГИХ ПУТНИХ КАРАТА И РЕЗЕРВАЦИЈИ ХОТЕЛСКОГ СМЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ
РАДОВИ
05.11.2021. – ЈАВНА НАБАВКА ОПР-01/021 – НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКО-ЗАХАНТСКИХ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ЛАБОРАТОРИЈЕ ЗА ОРГАНСКУ АНАЛИЗУ И СИНТЕЗУ ЗА ПОТРЕБЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ