DOBRA

16.04.2019. – JAVNA NABAVKA MD-03/019 – Sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

15.04.2019. – JAVNA NABAVKA MD-02/019 –  Nabavka nameštaja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

21.03.2019. – JAVNA NABAVKA MD-01/019 – Sukcesivna nabavka elektromaterijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


USLUGE

26.11.2018. – JAVNA NABAVKA MU 04/018 – Nabavka usluga štampanja na osnovu uzorka za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


RADOVI

15.04.2019. – JAVNA NABAVKA MR 01/19 – nabavka radova za popločavanje dvorišta za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

02.10.2018. – JAVNA NABAVKA MR 04/18 – nabavka radova na sanaciji ravnog krova i postavljanje granitne keramike potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu