Prirodno-matematički fakultet u Nišu vrši nabavku dobara, usluga i radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS”, broj 91/2019. godine) i uz primenu odgovarajućih podzakonskih akata.

Svi oglasi se mogu videti na portalu javnih nabavki Kancelarije za javne nabavke.

DOBRA
03.11.2023. JAVNA NABAVKA OPD-10/023 – Nabavka računarske opreme 13.10.2023. JAVNA NABAVKA OPD-09/023 – Nabavka laboratorijskog materijala 10.10.2023. JAVNA NABAVKA OPD-08/023 – Nabavka hemikalija 01.09.2023. JAVNA NABAVKA OPD-07/023 – Nabavka laboratorijske opreme 24.06.2023. JAVNA NABAVKA OPD-06/023 – Nabavka laboratorijskog materijala 23.06.2023. JAVNA NABAVKA OPD-05/023 – Nabavka hemikalija 09.05.2023. JAVNA NABAVKA OPD-04/023 – Nabavka kancelarijskog materijala 28.04.2023. JAVNA NABAVKA OPD-03/023 – Nabavka računarske opreme 03.03.2023. JAVNA NABAVKA OPD-02/023 – Nabavka električne energije 28.02.2023. JAVNA NABAVKA OPD-01/023 – Nabavka goriva za nadoknadu troškova prevoza zaposlenih putem kompanijske kartice 09.11.2022. JAVNA NABAVKA OPD-16/022 – Nabavka laboratorijske opreme za potrebe departmana za hemiju 04.11.2022. JAVNA NABAVKA OPD-15/022 – Nabavka računarske opreme 09.10.2022. JAVNA NABAVKA OPD-14/022 – Nabavka laboratorijske opreme za potrebe departmana za biologiju 07.10.2022. JAVNA NABAVKA OPD-13/022 – Nabavka hemikalija 07.10.2022. JAVNA NABAVKA OPD-12/022 – Nabavka računarske opreme 01.09.2022. JAVNA NABAVKA OPD-011/022Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 31.08.2022. JAVNA NABAVKA OPD-09/022Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 24.06.2022. JAVNA NABAVKA OPD-08/022Nabavka hemikalija za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 17.06.2022. JAVNA NABAVKA OPD-10/022Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 17.05.2022. JAVNA NABAVKA OPD-06/022Nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 13.05.2022. JAVNA NABAVKA OPD-07/022Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 06.05.2022. JAVNA NABAVKA OPD-05/022Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 04.03.2022. JAVNA NABAVKA OPD-04/022Nabavka električne energije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 04.03.2022. JAVNA NABAVKA OPD-03/022Nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 18.02.2022. JAVNA NABAVKA OPD-02/022Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 18.02.2022. JAVNA NABAVKA OPD-01/022Nabavka goriva za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu
USLUGE
07.06.2023. – JAVNA NABAVKA OPU-03/023 – Nabavka usluga mobilne i fiksne telefonije 07.06.2023. – JAVNA NABAVKA OPU-02/023 – Nabavka usluga štampe 12.05.2023. – JAVNA NABAVKA OPU-01/023 – Nabavka usluga posredovanja pri kupovini avio i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja 30.09.2022. JAVNA NABAVKA OPU-05/022 – Nabavka usluga štampe za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 26.08.2022. – JAVNA NABAVKA OPU-04/022 – Nabavka usluga osiguranja studenata na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu 14.06.2022. – JAVNA NABAVKA OPU-03/022 – Nabavka usluge uplate dobrovoljnog penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzioni fond za zaposlene na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu 20.05.2022. – JAVNA NABAVKA OPU-02/022 – Nabavka usluga štampe za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 18.04.2022. – JAVNA NABAVKA OPU-01/022 – Nabavka usluga posredovanja pri kupovini avio i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu
RADOVI
23.05.2023. JAVNA NABAVKA OPR-01/023 – Nabavka radova na rekonstrukciji i adaptaciji galerijskog prostora – 1. faza