DOBRA

27.09.2019. – JAVNA NABAVKA MD-08/019 – Sukcesivna nabavka hemikalija 2 za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

11.06.2019. – JAVNA NABAVKA MD-07/019 – Sukcesivna nabavka labaratorijskog materijala za potrebe Departmana za hemiju i biologiju za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

11.06.2019. – JAVNA NABAVKA MD-06/019 – Sukcesivna nabavka hemikalija  za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


USLUGE

12.06.2019. – JAVNA NABAVKA MU 02/019 – Nabavka usluga mobilne i fiksne telefonije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

10.06.2019. – JAVNA NABAVKA MU 03/019 – Nabavka usluga servisaranja i održavanja labaratorijskog instrumenta za potrebe Departmana za hemiju  za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


RADOVI

06.06.2019. – JAVNA NABAVKA MR 02/19 – Nabavka radova sanaciji krovne terase za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

15.04.2019. – JAVNA NABAVKA MR 01/19 – Nabavka radova za popločavanje dvorišta za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu