DOBRA

27.11.2019. – JAVNA NABAVKA MD-10/019 – Nabavka labaratorijske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

30.10.2019. – JAVNA NABAVKA VD-02/019 – Nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

28.10.2019. – JAVNA NABAVKA MD-09/019 – Nabavka električne energije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

27.09.2019. – JAVNA NABAVKA MD-08/019 – Sukcesivna nabavka hemikalija 2 za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

11.06.2019. – JAVNA NABAVKA MD-07/019 – Sukcesivna nabavka labaratorijskog materijala za potrebe Departmana za hemiju i biologiju za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

11.06.2019. – JAVNA NABAVKA MD-06/019 – Sukcesivna nabavka hemikalija  za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


USLUGE

28.11.2019. – JAVNA NABAVKA MU 06/019 – Nabavka usluga štampanja  za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

 

26.11.2019. – JAVNA NABAVKA MU 05/019 – Nabavka ugostiteljskih usluga  za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

29.10.2019. – JAVNA NABAVKA MU 04/019 – Nabavka usluga posredovanja pri kupovini avio i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

12.06.2019. – JAVNA NABAVKA MU 02/019 – Nabavka usluga mobilne i fiksne telefonije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

10.06.2019. – JAVNA NABAVKA MU 03/019 – Nabavka usluga servisaranja i održavanja labaratorijskog instrumenta za potrebe Departmana za hemiju  za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


RADOVI

06.06.2019. – JAVNA NABAVKA MR 02/19 – Nabavka radova sanaciji krovne terase za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

15.04.2019. – JAVNA NABAVKA MR 01/19 – Nabavka radova za popločavanje dvorišta za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu