DOBRA

08.09.2022. JAVNA NABAVKA OPU-04 – Usluge osiguranja (dodatno penziono osiguranje, osiguranje studenata, osiguranje drona…) za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

01.09.2022. JAVNA NABAVKA OPD-011/022Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

31.08.2022. JAVNA NABAVKA OPD-09/022Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

24.06.2022. JAVNA NABAVKA OPD-08/022Nabavka hemikalija za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu17.06.2022. JAVNA NABAVKA OPD-10/022Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu
17.05.2022. JAVNA NABAVKA OPD-06/022Nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

13.05.2022. JAVNA NABAVKA OPD-07/022Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu06.05.2022. JAVNA NABAVKA OPD-05/022Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu04.03.2022. JAVNA NABAVKA OPD-04/022Nabavka električne energije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu04.03.2022. JAVNA NABAVKA OPD-03/022Nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu
18.02.2022. JAVNA NABAVKA OPD-02/022Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu
18.02.2022. JAVNA NABAVKA OPD-01/022Nabavka goriva za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu
USLUGE

26.08.2022. – JAVNA NABAVKA OPU-04/022 – Nabavka usluga osiguranja studenata na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu

14.06.2022. – JAVNA NABAVKA OPU-03/022 – Nabavka usluge uplate dobrovoljnog penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzioni fond za zaposlene na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu
20.05.2022. – JAVNA NABAVKA OPU-02/022 – Nabavka usluga štampe za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu
18.04.2022. – JAVNA NABAVKA OPU-01/022 – Nabavka usluga posredovanja pri kupovini avio i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u NišuRADOVI