DOBRA
02.07.2021.JAVNA NABAVKA OPD-05/021 – Nabavka hemikalija za potrebe  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 11.06.2021.JAVNA NABAVKA OPD-06/021 – Nabavka laboratorijskog materijala za potrebe  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 11.05.2021.JAVNA NABAVKA OPD-04/021 – Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 03.04.2021.JAVNA NABAVKA OPD-03/021 – Nabavka bespilotne letelice (drona) i dodatne kamere sa obukom rukovaoca za potrebe  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 05.03.2021. – JAVNA NABAVKA OPD-02/021 –Nabavka električne enregije za potrebe  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 05.03.2021. – JAVNA NABAVKA OPD-01/021 –Nabavka goriva za potrebe  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu
USLUGE
05.07.2021. – JAVNA NABAVKA OPU-04/021 – Nabavka usluga mobilne i fiksne telefonije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta 14.05.2021. – JAVNA NABAVKA OPU-03/021 Nabavka usluge uplate dobrovoljnog penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzioni fond za zaposlene na Prirodno-matematičkom fakultetu 16.04.2021. – JAVNA NABAVKA OPU-02/021 – Nabavka usluge izrade projektnog zadatka za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i adaptaciju galerijskog prostora – galerije ispred amfiteatra na Prirodno-matematičkom fakultetu 13.04.2021. – JAVNA NABAVKA OPU-01/021 – NABAVKA USLUGA POSREDOVANjA PRI KUPOVINI AVIO I DRUGIH PUTNIH KARATA I REZERVACIJI HOTELSKOG SMEŠTAJA ZA POTREBE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA U NIŠU   
RADOVI