DOBRA
17.06.2022. JAVNA NABAVKA OPD-10/022Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 17.05.2022. JAVNA NABAVKA OPD-06/022Nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 13.05.2022. JAVNA NABAVKA OPD-07/022Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 06.05.2022. JAVNA NABAVKA OPD-05/022Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 04.03.2022. JAVNA NABAVKA OPD-04/022Nabavka električne energije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 04.03.2022. JAVNA NABAVKA OPD-03/022Nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 18.02.2022. JAVNA NABAVKA OPD-02/022Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 18.02.2022. JAVNA NABAVKA OPD-01/022Nabavka goriva za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu
USLUGE
14.06.2022. – JAVNA NABAVKA OPU-03/022 – Nabavka usluge uplate dobrovoljnog penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzioni fond za zaposlene na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu 20.05.2022. – JAVNA NABAVKA OPU-02/022 – Nabavka usluga štampe za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu 18.04.2022. – JAVNA NABAVKA OPU-01/022 – Nabavka usluga posredovanja pri kupovini avio i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu
RADOVI