DOBRA

19.06.2020 – JAVNA NABAVKA VD-01/020 – Sukcesivna nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

26.05.2020. – JAVNA NABAVKA MD-07/020 Sukcesivna nabavka laboratorijskog materijala za potrebe vežbi i istraživanja Departmana za hemiju i biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

26.05.2020. – JAVNA NABAVKA MD-06/020 –Sukcesivna nabavka hemikalija za potrebe  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

21.04.2020. – JAVNA NABAVKA MD-05/020 – Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

21.04.2020. – JAVNA NABAVKA MD-04/020 – Nabavka  sredstava za higijenu i proizvoda za reprezentaciju za potrebe  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

17.03.2020. – JAVNA NABAVKA MD-03/020 – Nabavka elektromaterijala za potrebe  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

04.03.2020. – JAVNA NABAVKA MD-02/020 – Nabavka električne energije za potrebe  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

29.01.2020. – JAVNA NABAVKA MD-01/020 – Nabavka goriva za potrebe  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

13.12.2019. – JAVNA NABAVKA MD-13/019 – Nabavka tečnih gasova za potrebe  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

12.12.2019. – JAVNA NABAVKA MD-14/019 – Nabavka skladišnog kontejnera za potrebe Departmana za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

10.12.2019. – JAVNA NABAVKA MD-12/019 – Nabavka labaratorijske opreme za potrebe Departmana za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

 

02.12.2019. – JAVNA NABAVKA MD-11/019 – Nabavka labaratorijskog nameštaja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

27.11.2019. – JAVNA NABAVKA MD-10/019 – Nabavka labaratorijske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

30.10.2019. – JAVNA NABAVKA VD-02/019 – Nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

28.10.2019. – JAVNA NABAVKA MD-09/019 – Nabavka električne energije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

27.09.2019. – JAVNA NABAVKA MD-08/019 – Sukcesivna nabavka hemikalija 2 za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

USLUGE

16.06.2020. – JAVNA NABAVKA MU-03/020 – Nabavka usluge osiguranje studenata za školsku 2020/21. godinu za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

18.03.2020. – JAVNA NABAVKA MU-02/020 – Nabavka usluge hotelskog smeštaja u Nišu za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

06.03.2020. – JAVNA NABAVKA MU-01/020 – Uplata dobrovoljnog penzijskog doprinosa u dobrovoljni penzijski fond za zaposlene  za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

29.11.2019. – JAVNA NABAVKA MU 07/019 – Nabavka usluge štampanja promotivnog materijala  za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

28.11.2019. – JAVNA NABAVKA MU 06/019 – Nabavka usluge štampanja  na osnovu uzoraka za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

26.11.2019. – JAVNA NABAVKA MU 05/019 – Nabavka ugostiteljskih usluga  za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

29.10.2019. – JAVNA NABAVKA MU 04/019 – Nabavka usluga posredovanja pri kupovini avio i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


RADOVI

12.12.2019. – JAVNA NABAVKA MR 03/19 – Nabavka radova na adaptaciji labaratorije za organsku hemiju i biohemiju na Prirodno-matematičkom fakulteta u Nišu