Prirodno-matematički fakultet u Nišu vrši nabavku dobara, usluga i radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS”, broj 91/2019. godine) i uz primenu odgovarajućih podzakonskih akata.

Svi oglasi se mogu videti na portalu javnih nabavki Kancelarije za javne nabavke.

DOBRA
Nabavka laserskog skenera – Lidar – OPD-01/024
USLUGE
RADOVI