DOBRA

11.06.2019. – JAVNA NABAVKA MD-07/019 – Sukcesivna nabavka labaratorijskog materijala za potrebe Departmana za hemiju i biologiju za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

11.06.2019. – JAVNA NABAVKA MD-06/019 – Sukcesivna nabavka hemikalija  za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

09.05.2019. – JAVNA NABAVKA MD-05/019 – Sukcesivna nabavka proizvoda za održavanje higijene za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

03.05.2019. – JAVNA NABAVKA MD-04/019 – Sukcesivna nabavka proizvoda za reprezentaciju i proizvoda životinjskog porekla i hortikolture za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

25.04.2019. – JAVNA NABAVKA VD-01/019 – Sukcesivna nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

16.04.2019. – JAVNA NABAVKA MD-03/019 – Sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

15.04.2019. – JAVNA NABAVKA MD-02/019 –  Nabavka nameštaja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

21.03.2019. – JAVNA NABAVKA MD-01/019 – Sukcesivna nabavka elektromaterijala za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


USLUGE

12.06.2019. – JAVNA NABAVKA MU 02/019 – Nabavka usluga mobilne i fiksne telefonije za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

10.06.2019. – JAVNA NABAVKA MU 03/019 – Nabavka usluga servisaranja i održavanja labaratorijskog instrumenta za potrebe Departmana za hemiju  za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

07.05.2019. – JAVNA NABAVKA MU 01/019 – Nabavka usluga hotelskog smeštaja u Nišu za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

26.11.2018. – JAVNA NABAVKA MU 04/018 – Nabavka usluga štampanja na osnovu uzorka za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu


RADOVI

06.06.2019. – JAVNA NABAVKA MR 02/19 – Nabavka radova sanaciji krovne terase za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

15.04.2019. – JAVNA NABAVKA MR 01/19 – Nabavka radova za popločavanje dvorišta za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

02.10.2018. – JAVNA NABAVKA MR 04/18 – Nabavka radova na sanaciji ravnog krova i postavljanje granitne keramike potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu