Kancelarija SEENET-MTP mreže (Mreža matematičke i teorijske fizike za Jugoistočnu Evropu, Southeastern European Network in Mathematical and Theoretical Physics) je koordinaciono telo SEENET-MTP mreže. Mrežu trenutno čini 21 institucija iz 11 zemalja regiona, 14 partnerskih institucija širom sveta i preko 350 individualnih članova.

SEENET-MTP mreža je formirana odlukom svih učesnika incijalnog naučnog skupa BW2003 održanog avgusta 2003. godine u Vrnjačkoj Banji, u organizaciji PMF-a u Nišu uz podršku prof. dr Juliusa Vesa (Julius Wess).

Odluku o formiranju SEENET-MTP kancelarije doneli su članovi Izvršnog komiteta Mreže tokom naučnog skupa QM2005 novembra 2005. godine u Nišu.

Odluke da Kancelarija SEENET-MTP mreže sa privremenim sedištem u Nišu preraste u stalnu Kancelariju na PMF-u u Nišu i da je izvršni direktor Mreže ujedno i direktor Kancelarije donešene su na sednici Reprezentativnog komiteta Mreže tokom naučnog skupa SSSCP2009, aprila 2009. godine u Nišu.

Kancelarija SEENET-MTP mreže kao odeljenje Centra PMF-a za napredna istraživanja u prirodno-matematičkim naukama postoji od marta 2011. godine.

 

SEENET-MTP kancelarija:

Prof. dr Goran Đorđević, Departman za fiziku, izvršni direktor Mreže i Kancelarije

Dr Dragoljub Dimitrijević, Departman za fiziku, naučni sekretar SEENET-MTP kancelarije

Dr Milan Milošević, Departman za fiziku, sistem administrator SEENET-MTP Mreže

Marko Stojanović, Departman za fiziku

Prof. dr Jasmina Jeknić-Dugić, Departman za fiziku

Prof. dr Ljubiša Nešić, Departman za fiziku

Prof. dr Jelena Manojlović, Departman za matematiku

Prof. dr Perica Vasiljević, Departman za biologiju sa ekologijom

Dr Ninoslav Golubović, Departman za geografiju

 

 

Kancelarija Mreže je realizovala više od 20 međunarodnih projekata, organizovala 15 naučnih konferencija i škola, i bila suizdavač više od 10 monografija, tematskih zbornika i zbornika naučnih skupova, u saradnji sa CEI, CERN, DAAD, ICTP, UNESCO i Evropskim okvirnim programima.

 

Kontakt:

SEENET-MTP Kancelarija

Prirodno-matematički fakultet

Višegradska 33, 18 000 Niš

Srbija

office@seenet-mtp.info

+381 (0)18 274-660