Департман за теоријску физику CERN i SEENET-MTP мрежа реализују обиман програм усавршавања за студенте докторских студија из области теоријске физике високих енергија и сродних области. Програм се превасходно састоји из низа једнонедељних школа и семинара који се одржавају у 11 држава чланица Мреже и учесница програма. Сваки тренинг програм се састоји од тематских предавања (3-5 професора) и вежби (2-3 асистента). Осим доктораната семинаре на овом програму могу да похађају и студенти мастер студија и млађи „постдокторанти“. Путни трошкови и део локалних трошкова покривен је за све студенте и предаваче.

Главни учесници CERN – SEENET-MTP PhD Training Program су пуноправни чланови SEENET-MTP мреже, а партнери у реализацији су остале институције чланице, партнерске институције и појединци. Програм координира Канцеларија SEENET-MTP мреже на Природно-математичком факултету Универзитета у Нишу.

Реализација програма почела је априла 2015. године. До сада су одржана четири семинара:

 • Supergravity
  21 – 27. јун 2015, Београд, Србија
 • Modern Aspects of Quantum Field Theory
  8 – 14. новембар 2015, Букурешт, Румунија
 • Computational methods in Cosmology and General Relativity
  11 – 17. децембар 2016, Темишвар, Румунија
 • New Trends in High Energy Theory
  15 – 21. октобар 2017, Софија, Бугарска

Више информација о програму можете наћи на сајту програма.