Departman za teorijsku fiziku CERN i SEENET-MTP mreža realizuju obiman program usavršavanja za studente doktorskih studija iz oblasti teorijske fizike visokih energija i srodnih oblasti. Program se prevashodno sastoji iz niza jednonedeljnih škola i seminara koji se održavaju u 11 država članica Mreže i učesnica programa. Svaki trening program se sastoji od tematskih predavanja (3-5 profesora) i vežbi (2-3 asistenta). Osim doktoranata seminare na ovom programu mogu da pohađaju i studenti master studija i mlađi „postdoktoranti“. Putni troškovi i deo lokalnih troškova pokriven je za sve studente i predavače.

Glavni učesnici CERN – SEENET-MTP PhD Training Program su punopravni članovi SEENET-MTP mreže, a partneri u realizaciji su ostale institucije članice, partnerske institucije i pojedinci. Program koordinira Kancelarija SEENET-MTP mreže na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Nišu.

Realizacija programa počela je aprila 2015. godine. Do sada su održana četiri seminara:

 • Supergravity
  21 – 27. jun 2015, Beograd, Srbija
 • Modern Aspects of Quantum Field Theory
  8 – 14. novembar 2015, Bukurešt, Rumunija
 • Computational methods in Cosmology and General Relativity
  11 – 17. decembar 2016, Temišvar, Rumunija
 • New Trends in High Energy Theory
  15 – 21. oktobar 2017, Sofija, Bugarska

Više informacija o programu možete naći na sajtu programa.