01.10.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

ZAJEDNIČКI КONКURS ZA UPIS SТUDENAТA U PRVU GODINU MASТER AКADEMSКIH SТUDIJA ZA ŠКOLSКU 2023/2024. GODINU

Prirodno-matematički fakultet u Nišu upisuje u prvu godinu master akademskih studija školske 2023/2024. godine 200 studenata čije će se obrazovanje finansirati iz budžeta, i 95...

Vidi detaljnije
29.09.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

UPIS ŠКOLSКE 2023/2024

Upis školske 2023/2024 godine počinje 09.10.2023. godine po dole utvrđenom rasporedu: OSNOVNE AКADEMSКE SТUDIJE  Ponedeljak 09.10.2023. od 1000 do 1300 – studenti koji...

Vidi detaljnije
28.09.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

OBAVEŠТENjE O OКТOBARSКOM ISPIТNOM ROКU ZA SТUDENТE PO ČEТVOROGODIŠNjIM („SТARIM“) SТUDIJSКIM PROGRAMIMA

Nastavno-naučno veće Prirodno-matematičkog fakulteta je na sednici održanoj 27.09.2023. donelo odluku o terminu realizacije Oktobarskog ispitnog roka za studente po četvorogodišnjim studijskim...

Vidi detaljnije
28.09.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

OBAVEŠТENjE O PRODUŽENjU ROКA ZA ODBRANU ZAVRŠNIH RADOVA

Nastavno-naučno veće Prirodno-matematičkog fakulteta je na sednici održanoj 27.09.2023. donelo odluku da se studentima koji su u obavezi da okončaju studije, odnosno odbrane master radove na...

Vidi detaljnije
28.09.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

OBAVEŠТENjE O UVOĐENjU DODAТNOG ТERMINA ZA POLAGANjE ISPIТA U ISPIТNOM ROКU OКТOBAR 2

Nastavno-naučno veće Prirodno-matematičkog fakulteta je na sednici održanoj 27.09.2023. donelo odluku o uvođenju dodatnog termina za polaganje ispita u ispitnom roku Oktobar 2. Prijava ispita...

Vidi detaljnije
28.09.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

OBAVEŠТENjE O PRODUŽENjU SТUDIRANjA ZA JEDNU GODINU SТUDENТIMA КOJIMA JE ISТAКAO ROК ZA ZAVRŠEТAК SТUDIJA

Nastavno-naučno veće Prirodno-matematičkog fakulteta je na sednici održanoj 27.09.2023. donelo odluku da se studentima kojima je istakao rok za završetak studija u dvostrukom, odnosno trostrukom...

Vidi detaljnije
27.09.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Obaveštenje o odbrani doktorata - Vuk Vujović

Odbrana urađene doktorske disertacije pod naslovom "Dinamika nekih stohastičkih modela širenja bolesti“ zakazana 03.10.2023. u 12 časova. Mesto odbrane: PMF-Niš, Svečana sala, ul....

Vidi detaljnije
25.09.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Svečana dodela indeksa

Svečana dodela indeksa brucošima biće održana 29.09.2023. u 10 časova u amfiteatru fakulteta.

Vidi detaljnije
22.09.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Javni poziv: Besplatna obuka za predavače na visokoškolskim ustanovama za izvođenje nastave na engleskom jeziku

Sprovođenjem projekta koji je podržala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Beogradu, Fondacija Тempus objavljuje javni poziv za obuke predavača za izvođenje nastave na engleskom...

Vidi detaljnije
19.09.2023Važne vesti / Opšta obaveštenja

Obaveštenje o odbrani doktorata - Marko Nikolić

Odbrana urađene doktorske disertacije pod naslovom "Uporedne karakteristike populacija šumske kornjače (Testudo hermanni Gmelin) u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji sa aspekta strukture, izbora...

Vidi detaljnije