30.09.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

КONКURS ZA UPIS SТUDENAТA U PRVU GODINU MASТER AКADEMSКIH SТUDIJA ZA ŠКOLSКU 2022/2023. GODINU

Prirodno-matematički fakultet u Nišu upisuje u prvu godinu master akademskih studija školske 2021/2022. godine 160 studenata čije će se obrazovanje finansirati iz budžeta, i 95...

Vidi detaljnije
29.09.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

“EVROPSКA NOĆ ISТRAŽIVAČA” U NIŠU I PIROТU

PRIRODNO-MAТEMAТIČКI FAКULТEТ ORGANIZAТOR MANIFESТACIJE “EVROPSКA NOĆ ISТRAŽIVAČA” U NIŠU I PIROТU Ove godine trinaesta „Evropska noć istraživača“, pod...

Vidi detaljnije
29.09.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Кonkurs za upis studenata u prvu godinu doktorskih studija za školsku 2022/23.

Prirodno-matematički fakultet u Nišu upisuje u prvu godinu doktorskih akademsknh studija školske 2022/2023. godine 37 studenta čije će se obrazovanje finansirati iz budžeta i 20...

Vidi detaljnije
27.09.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Obaveštenje o odbrani doktorske disertacije - Jovana Ickovski

Odbrana urađene doktorske disertacije pod naslovom "Hemijski sastav, antioksidativna i toksična aktivnost odabranih biljnih vrsta roda Artemisia L.“ zakazana 06.10.2022. u 12...

Vidi detaljnije
27.09.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Obaveštenje o odbrani doktorske disertacije - Milica Branković

Odbrana urađene doktorske disertacije pod naslovom "Razvoj i primena preliminarnih skrining metoda za procenu sadržaja rezidualnih pesticida u jabukama tehnikama masene spektrometrije “...

Vidi detaljnije
27.09.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Promocije programa stipendija Nemačke fondacije za životnu sredinu (Deutsche Bundesstiftunf Umwelt – DBU)

Nemačka fondacija za životnu sredinu (Deutsche Bundesstiftunf Umwelt – DBU)  će u petak, 07.10.2022. u 12 časova održati promociju stipendija u sali 100. Nemačka fondacija za...

Vidi detaljnije
22.09.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Spisak prijavljenih kandidata za četvrti ispitni rok

Objavljen je spisak prijavljenih kandidata za četvrti upisni rok, sa brojem poena iz srednje škole.

Vidi detaljnije
22.09.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Obaveštenje o dodeli indeksa

Svečana dodela indeksa studentima prve godine osnovnih akademskih studija Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, upisanih školske 2022/23 godine, održaće se u petak, 30 septembra, sa početkom...

Vidi detaljnije
21.09.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Poziv studentima doktorskih studija

Laboratorija za fiziku kondenzovanog stanja materije Instituta za nuklearne nauke “Vinča” u Beogradu poziva sve zainteresovane studente doktorskih studija fizike da se priključe radu na...

Vidi detaljnije
16.09.2022Važne vesti / Opšta obaveštenja

Vanredni izbori za članove Studentskog parlamenta Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

Poštovane koleginice i kolege, Dragi studenti, Obaveštavamo vas da su raspisani Vanredni izbori za članove Studentskog parlamenta Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu (u daljem tekstu:...

Vidi detaljnije