12.07.2024Važne vesti / Opšta obaveštenja

Obaveštenje o odbrani doktorata - Jelena Stojanović

Odbrana urađene doktorske disertacije pod naslovom "Primena histopatoloških promena kao potencijalnih biomarkera u akvatičnoj ekotoksikologiji za procenu toksičnog efekta nanočestica na...

Vidi detaljnije
24.06.2024Važne vesti / Opšta obaveštenja

Ulaz u zgradu fakulteta zatvoren u toku realizacije prijemnog ispita

U dane realizacije prijemnih ispita 26., 27 i 28. juna Fakultet će biti zatvoren u periodu od 8:00 do 12:30. Ispiti koji su planirani da se realizuju u tim danima, biće realizovani u toku popodneva...

Vidi detaljnije
21.06.2024Važne vesti / Opšta obaveštenja

OBAVEŠТENjE O USLOVIMA ZA PRIJEM SТUDENAТA U USТANOVU SТUDENТSКI CENТAR NIŠ

Ministarstvo prosvete je raspisalo Кonkurs za prijem studenata visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu studenata za školsku 2024/2025. godinu. Više o ovome...

Vidi detaljnije
21.06.2024Važne vesti / Opšta obaveštenja

Кuršumličanin Luka Vasić dobitnik Povelje Univerziteta u Nišu kao najbolji diplomirani student PMF-a

Luka Vasić iz Кuršumlije dobitnik je Povelje Univerziteta u Nišu kao najbolji diplomirani student Prirodno – matematičkog fakulteta u Nišu. U indeksu ima sve desetke. Osnovnu školu...

Vidi detaljnije
18.06.2024Važne vesti / Opšta obaveštenja

Obaveštenje o odbrani doktorata - Hranislav Stanković

Odbrana urađene doktorske disertacije pod naslovom "Subnormal operators: A multivariable operator theory perspective “ zakazana 04.07.2024. u 11 časova. Mesto odbrane: PMF-Niš,...

Vidi detaljnije
12.06.2024Važne vesti / Opšta obaveštenja

NAGRADE NA 66. DRŽAVNOM ТAКMIČENjU ТALENТOVANIH UČENIКA

Naša misija je da inspirišemo i podstičemo nove generacije da se zainteresuju za nauku i istraživanje, jer verujemo da su mladi ključ za budućnost punu otkrića i inovacija. Svaki uspeh naših...

Vidi detaljnije
10.06.2024Važne vesti / Opšta obaveštenja

Počinje Treći ciklus CERN - SEENET-MTP programa doktorskih studija

Niš, 7. jun 2024. U Nišu je počeo Treći ciklus CERN - SEENET-MTP programa doktorskih studija. Program je otpočeo uvodnim predavanjima namenjenim, pre svega, studentima...

Vidi detaljnije
04.06.2024Važne vesti / Opšta obaveštenja

Obaveštenje o probnom prijemnom ispitu iz geografije

Dragi budući studenti, u subotu, 15. juna, na fakultetu će biti održan besplatan probni prijemni ispit iz geografije za upis na Osnovne akademske studije sa početkom od 10h u učionici 28 u...

Vidi detaljnije
31.05.2024Važne vesti / Opšta obaveštenja

Preuzimanje diplome za studente koji su upisali studije do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine

Obaveštenje za studente koji su upisali studije do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine  i završili u periodu od 13.5.2023.god. do 28.5.2024....

Vidi detaljnije
21.05.2024Važne vesti / Opšta obaveštenja

Otvorena vrata Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu "Budi student PMF-a na jedan dan"

Prirodno-matematički fakultet u Nišu sa zadovoljstvom poziva učenike osnovnih i srednjih škola da posete događaj "Budi student PMF-a na jedan dan", koji će se održati u četvrtak, 23....

Vidi detaljnije