Dr Mrđan M. Đokić

Vanredni profesor
Departman za geografiju

  • Rođen u Požarevcu 1975. godine

  • Diplomirani geograf, diplomski rad: Zvonačka banja

  • Magistar geografije, magistarska teza: Hidrogeografska studija reke Jerme

  • Doktor nauka - Geo-nauke, doktorska teza: Nišava - potamološka studija

  • Radi na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu od 2001. godine

  • Oblast istraživanja i interesovanja: Hidrologija, Geomorfologija, Klimatologija, Geografija zemljišta, GIS...

 

 

 

 

Detalji o nastavniku