Dr Mrđan M. Đokić

Vanredni profesor

Departman za geografiju

Dr Mrđan M. Đokić

Dr Mrđan M. Đokić

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 409

018/533 015, lok.124

Biografija

Rođen u Požarevcu 1975. godine Diplomirani geograf, diplomski rad: Zvonačka banja Magistar geografije, magistarska teza: Hidrogeografska studija reke Jerme Doktor nauka - Geo-nauke, doktorska teza: Nišava - potamološka studija Radi na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu od 2001. godine Oblast istraživanja i interesovanja: Hidrologija, Geomorfologija, Klimatologija, Geografija zemljišta, GIS...        
BiografijaAngažovanjaPublikacije