Dr Nenad Lj. Milojević

Redovni profesor
Departman za fiziku

 

-Др Ненад Милојевић, рођен је 10.07.1981. године у Лесковцу. Место сталног боравка Ниш.

 

 -Основну школу ”8. Октобар” и гимназију ”Стеван Јаковљевић” је завршио у Власотинцу са одличним успехом. Добитник је дипломе ”Вук Караџић”.

- Студије физике на Природно-математичком факултету у Нишу уписао је 2003. године. Дипломирао је 2008. године са оценом 10 и просечном оценом у току студија 9.83. Проглашен је за најбољег студента физике школске 2004/2005., а 2006. за студента генерације. Добитник је Еуробанк EFG стипендије за 100 најбољих студената Србије 2006. године.

-Учествовао је 2008. године на ,,Summer School in Cosmology” у Трсту у оквиру Федералног програма који постоји између Природно-математичког факултета у Нишу и Међународног института за теоријску физику Абдус Салам у Трсту (ICTP, Trieste, Italy).

-Учествовао је у стручној екскурзији која је 2007. године посетила CERN у Швајцарској.

-Докторске академске студије физике, област физика атома и молекула, уписао је 2008. године на Одсеку за физику Природно-математичком факултету у Нишу и положио све испите са просечном оценом 10.

-На Природно-математичком факултету у Нишу 23.01.2014. одбранио је докторску дисертацију под називом ”Прерасподелни процеси у брзим јон-атомским сударима”.

-У школској 2008/2009. години био је стипендиста Министарства за науку и технолошки развој. Бави се истраживањем у области квантно-механичке теорије судара. У звање асистента за ужу научну област теоријска физика на Природно-математичком факултету у Нишу изабран је 01.09.2009. а реизабран 01.09.2012. године.

-Од 2009. године био је ангажован на извођењу рачунских вежби из Основа квантне механике, Основа теоријске механике, Основа атомске и молекуларне физике на Основним академским студијама физике као и из Квантне механике, Теоријске механике, Атомске и молекуларне физике, Математичке физике и Симетрије у физици  на Мастер академским студијама физике и математике.

-У звање доцента за ужу научну област теоријска физика на Природно-математичком факултету у Нишу изабран је 27.06.2014. Тренутно је ангажован на извођењу наставе из  Основа квантне механике на Основним академским студијама физике, као и наставе из Теоријске механика, Квантне механика и рачунских вежби из предмета Атомска и молекуларна физика на Мастер академским студијама физике и математике. На докторским студијама је ангажован на предметима Виши курс квантне механике и Електрон атомски сударни процеси.

-Од 2011. године је ангажован на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, ОИ171020 ” Физика судара и фотопроцеса у атомским (био) молекулским и нанодимензионим системима ”.

-Учествовао је на међународним конференцијама: ”26th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases (SPIG 2012) ” одржаном у Зрењанину, ”27th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases (SPIG 2014)” одржаном у Београду, ”28th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases (SPIG 2016) ” одржаном у Београду, ”29th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases (SPIG 2018) ”  као и на домаћем ” XII Конгресу физичара Србије” одржаном 2013. године у Врњачкој бањи.

-На конференцији „SPIG 2014“ одржао је по позиву (progress report) предавање ”Single electron capture in fast ion-atom collisions”.

-На семинару 31.03.2017. године одржао је стручно предавање ”Утицај интермедијалних стања електронског континуума на измену наелектрисања” на Институту за физику у Земуну.

-Одржао је популарно предавања ”Модели атома кроз историју” на Природно-математичком факултету у Нишу и основној школи ”Синиша Јањић” у Власотинцу за ученике основних и средњих школа у оквиру промоције физике.

-Учествовао је у промоцији Департмана за физику ПМФ у Нишу у Власотинцу, Врању, Сурдулици и Владичином Хану.

-Био је технички асистент часописа Facta Universitatis: Physical, Chemistry and Technology.

-Био је секретар на Одсеку за физику у периоду од октобра 2009. до септембра 2010. године и од октобра 2012. до септембра 2013. године.

-Члан је Мреже математичке и теоријске физике југоисточне Европе (SEENET-MTP) као и Друштва физичара Србије.

-Учествовао је у промоцији науке у оквиру фестивала ”Наук није баук”  2010., 2018. i 2020.године.

-Учествовао је у пројекту ”Ноћ истраживача” 2018. i 2020. године.

-Био члан Комисије у поступку јавне набавке мале вредности бр. МД-03/012 на ПМФ у Нишу (решење Декана број 161/3-01 од 24.02.2012. године).

-Од 2009. године учествује у саставу како Комисије за спровођење пријемног испита тако и Комисије за рангирање на Департману за физику на ОАС, МАС и ДАС студијама.

-Члан је колегијума докторских студија.

- У периоду 2010-2015 године учествовао у припреми ученика за полагање пријемног испита на Департману за физику, као и у састављању самих тестова.

-Учествовао у припреми ученика за упис ученика у Одељење за ученике са посебним способностима за физику у Гимназији ” Светозар Марковић” у Нишу, 2011. године.

-Био је члан комисија за прегледавање задатака на општинским и окружним такмичењима средњих школа, као и члан комисија за прегледавање задатака на републичким такмичењима основних школа.

-Био члан комисије за организовање окружног такмичења из физике на ПМФ у Нишу 2018. i 2020. године.

-Шеф Одељења за теоријску физику центра за напредна истраживања у природно-математичким наукама ПМФ у Нишу од 2015. године.

-Члан савета факултета од 2018. године.

- У звање ванредни професор на департману за физику изабран је 27.05.2019.

- Члан Избоног и Наставно-научног већа факултета

-Члан издавачког одбора

- Шеф департмана за физику је од 18.02.2020.

 

Detalji o nastavniku