Dr Nenad Lj. Milojević

Vanredni profesor

Departman za fiziku

Dr Nenad Lj. Milojević

Dr Nenad Lj. Milojević

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 303

Biografija

  Nenad Lj. Milojević je rodjen 10.07.1981. godine u Leskovcu. Osnovnu školu ,,8. oktobar” i gimnaziju ,, Stevan Jakovljević” je završio u Vlasotincu sa odličnim uspehom, za šta je dobio diplome  ,,Vuk Karadžić”. Osnovne studije fizike je upisao 2003. godine na Odseku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. Studije je završio 2008. godine sa prosečnom ocenom 9.83 i odbranjenim diplomskim radom ,,Fotonski kristali” sa ocenom 10. Proglašen je za najboljeg studenta fizike školske 2004/2005., a 2006. za studenta generacije. Dobitnik je Eurobank EFG stipendije za 100 najboljih studenata Srbije 2006. godine. Učestvovao je 2008. godine na  ,,Summer School in Cosmology” u Trstu u okviru Federalnog programa koji postoji izmedju Prirodno-matematičkog fakulteta i Medjunarodnog instituta za teorijsku fiziku Abdus Salam u Trstu (ICTP, Trieste, Italy). Doktorske akademske s
BiografijaAngažovanjaPublikacije

Sekretar Departmana za fiziku

Član Saveta