Dr Snežana Č. Živković Zlatanović

Redovni profesor
Departman za matematiku

Datum i mesto rođenja:  19.3.1965.,  Leskovac.

Obrazovanje:

       Osnovne studije-matematika, Filozofski fakultet u Nišu, 1988. god.

       Magistarska teza: Mere nekompaktnosti i teorija operatora,  Filozofski fakultet, Niš,  1995. god.

       Doktorska disertacija: Perturbacije semi-Fredholmovih operatora i donji s-brojevi, Prirodno-matematički fakultet, Niš,  2001. god.

Radno iskustvo:

       Profesor u Gimnaziji u Leskovcu, 1988.-1989.

       Asistent pripravnik, 1989-1996.,  Filozofski fakultet u Nišu;

       Asistent, 1996-2000., Filozofski fakultet u Nišu,

                   2000-2002., Prirodno-matematički fakultet u Nišu;

       Docent, 2002-2011., Prirodno-matematički fakultet u Nišu;

       Vanredni profesor, 2011-2015., Prirodno-matematički fakultet u Nišu;

       Redovni profesor,  od 2015., Prirodno-matematički fakultet u Nišu.

Detalji o nastavniku