Dr Snežana Č. Živković Zlatanović

Redovni profesor

Departman za matematiku

Slika nije dostupna

Dr Snežana Č. Živković Zlatanović

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 205

018/533 015, lok.116

Biografija

Datum i mesto rođenja:  19.3.1965.,  Leskovac. Obrazovanje:        Osnovne studije-matematika, Filozofski fakultet u Nišu, 1988. god.        Magistarska teza: Mere nekompaktnosti i teorija operatora,  Filozofski fakultet, Niš,  1995. god.        Doktorska disertacija: Perturbacije semi-Fredholmovih operatora i donji s-brojevi, Prirodno-matematički fakultet, Niš,  2001. god. Radno iskustvo:        Profesor u Gimnaziji u Leskovcu, 1988.-1989.        Asistent pripravnik, 1989-1996.,  Filozofski fakultet u Nišu;        Asistent, 1996-2000., Filozofski fakultet u Nišu,                    2000-2002., Prirodno-matematički fakultet u Nišu;        Docent, 2002-2011., Prirodno-matem
BiografijaAngažovanjaPublikacije