Dr Snežana Č. Živković Zlatanović

Redovni profesor

Departman za matematiku

Slika nije dostupna

Dr Snežana Č. Živković Zlatanović

botblocker@heartinternet.uk

kabinet 205

018/533 015, lok.116

Biografija

Datum i mesto rođenja:  19.3.1965.,  Leskovac. Obrazovanje:        Osnovne studije-matematika, Filozofski fakultet u Nišu, 1988. god.        Magistarske studije, smer Funkcionalna analiza, Filozofski fakultet u Nišu,  1995. god.        Naslov magistarske teze: Mere nekompaktnosti i teorija operatora,  mentor  Vladimir Rakočević.        Doktorska disertacija,  Prirodno-matematički fakultet u   Nišu, 2001. god.        Naslov doktorske disertacije:  Perturbacije semi-Fredholmovih operatora i donji s-brojevi,  mentor Vladimir Rakočević. Radno iskustvo:        Profesor u Gimnaziji u Leskovcu, 1988.-1989.        Asistent pripravnik, 1989-1996.,  Filozofski fakultet u Nišu;     &
BiografijaAngažovanjaPublikacije