Dr Snežana Č. Živković Zlatanović

Redovni profesor
Departman za matematiku

Datum i mesto rođenja:  19.3.1965.,  Leskovac.

Obrazovanje:

       Osnovne studije-matematika, Filozofski fakultet u Nišu, 1988. god.

       Magistarske studije, smer Funkcionalna analiza, Filozofski fakultet u Nišu,  1995. god.

       Naslov magistarske teze: Mere nekompaktnosti i teorija operatora,  mentor  Vladimir Rakočević.

       Doktorska disertacija,  Prirodno-matematički fakultet u   Nišu, 2001. god.

       Naslov doktorske disertacije:  Perturbacije semi-Fredholmovih operatora i donji s-brojevi mentor Vladimir Rakočević.

Radno iskustvo:

       Profesor u Gimnaziji u Leskovcu, 1988.-1989.

       Asistent pripravnik, 1989-1996.,  Filozofski fakultet u Nišu;

       Asistent, 1996-2000., Filozofski fakultet u Nišu,

                   2000-2002., Prirodno-matematički fakultet u Nišu;

       Docent, 2002-2011., Prirodno-matematički fakultet u Nišu;

       Vanredni profesor, 2011-2015., Prirodno-matematički fakultet u Nišu;

       Redovni profesor,  od 2015., Prirodno-matematički fakultet u Nišu.

Detalji o nastavniku