Dr Jelena V. Manojlović

Redovni profesor
Departman za matematiku

        ЈЕЛЕНА B. МАНОЈЛОВИЋ

Редовни професор

Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу

Биографија

Датум и место рођења: 11. април 1969. Ниш, Србија

 

ОБРАЗОВАЊЕ

·       Дипломирала на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, Одсек Математика, 1991. године.

·       Магистрирала на Математичком факултету Универзитета у Београду 1996. године.

·       Докторирала на Математичком факултету Универзитета у Београду 2000. године – докторска дисертација Осцилаторност нелинеарних диференцијалних једначина другог реда", под менторством др Јулке Кнежевић Миљановић

 

РАДНО ИСКУСТВО

·       асистент приправник на Филозофском факултету у Нишу, на Одсеку Математика од 1992. до 1996. године

·       асистент на Филозофском факултету у Нишу, на Одсеку Математика од 1996. до 1999. године

·       асистент на Природно-математичком факултету у Нишу од 1999. до 2000.  године

·       доцент на Природно-математичком факултету у Нишу од 2000. до 2004. године

·       ванредни професор на Природно-математичком факултету у Нишу од 2004. до 2009. године

·       редовни професор на Природно-математичком факултету у Нишу од 2009. године

 

НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

Основне академске студије: Математичка анализа. Елементарна математика. Увод у диференцијалне једначине.

Мастер академске студије: Диференцијалне једачине и динамички системи. Парцијалне диференцијалне једначине. Математички модели нелинеарне динамике. Нумеричко решавање диференцијалних једначина.

Докторске академске студије: Квалитативна анализа линеаних и полулинеарних диференцијалних једначина. Нумеричко решавање обичних и парцијалних диференцијалних једначина. Квалитативна анализа нелинеарних диференцијалних једначина. Квалитативна анализа нелинеарних диференцних једначина. Нелинеарна динамика и теорија хаоса. Правилно променљиве функције и диференцијалне једначине. Теорија бифуркација. Математички модели у епидемиологији и екологији.

  

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА. УНО Математика.

 

Kвалитативна и асимптотска анализа нелинераних диференцијалних и диференцних jедначине, теорија правилно променљивих функција и низова, q- рачун, асимптотска анализа q-диференцних једначина, теорија стабилности динамичких система, теорија бифуркација динамичких система и примена.

 

Објавила 62 научна рада од којих 46 у међународним часописим категорије М21а, М21, М22 и М23, као што су Journal of Mathematical Analysis and Application, Nonlinear Analysis, Computers and Mathematics with Applications, Applied Mathematics & Computation, Annali di Matematica Pura ed Applicata, Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, Electronic Journal of Differential Equations, Mathematical Methods in the Applied Sciences, итд. Учестовала на 28 међународних научних скупова. Укупан број хетероцитата 54 научна рада је 313, h-index = 13. Члан уређивачког одбора међународног научног часописа FILOMAT (Impact factor in 2021 0.988).

Учешће на пројектима. 

Учествовала на следећим пројектима финансираним од стране Министартсва науке Републике Србије:

·       Операторске једначине и примене 2002-2006 (1232)

·       Теорија оператора, апроксимације и примене, 2002-2006 (144003)

·       Функционална анализа, стохастичка анализа и примене, 2011-2019 (174007)

Учествовала на следећим међународним пројектима:

·       Serbian- Austrian Bilateral Research Project: Information-theoretic entropic measures in complex systems - theory and applications

Project leader in Serbia: Velimir Ilić, Matematički institut Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Serbia

Project leader in Austria: Jan Korbel, Section for Science of Complex Systems, Medical Univeristy of Vienna, Center for Medical Statistics, Informatics and Intelligent systems

Duration: 2022–2024

Менторство докторских дисертација.

Jelena Milosević, Asymptotic analysis of the solutions of nonlinear differential equations and Karamata's regularly varying functions, Faculty of Science and Mathematics, University of Niš, 2015.

Aleksandra Kapešić, Asymptotic representation of solutions of nonlinear differential and difference equations with regularly varying coefficients, Faculty of Science and Mathematics, University of Niš, 2020.

Katarina Đorđević, q-Karamata functions and asymptotic behavior of solutions of nonlinear q-difference equations, Faculty of Science and Mathematics, University of Niš, 2021.

ОСТАЛЕ АКАДЕМСКЕ АКТИВНОСТИ

  • члан Савета ПМФ-а У Нишу  (од 2012 до 2015 / од 2015 - 2018 )
  • члан Наставно-научног већа ПМФ-а у Нишу
  • члан Научно-стручног већа Универзитета у Нишу (од 2012. до 2015. / од 2015 до 2018. / од 2018. до 2021. / од 2021.-  )
  • управник Департмана за математику ПМФ у Нишу (од 2001. до 2003.),
  • члан Матичног научног одбора за математику, компјутерске науке и механику МПНТР Републике Србије од 2017. до 2021.
  • председник Матичног научног одбора за математику, компјутерске науке и механику МНТРИ Републике Србије у текућем сазиву
  • члан Већа Докторске школе математике.

 

Post PhD Grants: Fukuoka University, Fukuoka, JAPAN – Matsumae International Foundation Fellowship, октобар 2004. – април 2005.

 

Предавања по позиву и гостујући професор на:

·       Hiroshima University (Hiroshima, Japan) - Department of Mathematics (2005)

·       Toyama University (Toyama, Japan) - Faculty of Science, Department of Mathematics (2005)

·       Ehime University (Matsuyama, Japan) - Faculty of Science, Department of Mathematical    Sciences (2005)

·       Joetsu University (Joetsu, Japan) - Faculty of Education, Department of Mathematics (2007)

·       Masaryk University (Brno, Czech Republic) - Faculty of Science, Department of Mathematics and Statistics (2011 and 2018)

·       Kumamoto University (Japan) - Faculty of Education, Department of Mathematics (2014 and 2017)

Detalji o nastavniku