Dr Jelena V. Manojlović

Redovni profesor
Departman za matematiku

        

Лични подаци

 

Име и презиме

 

Јелена Манојловић

Адреса становања

 

Александра Ненандовића 6А, Ниш, Општина Медиана

Датум рођења

 

11.04.1969.

Место рођења

 

Ниш

Е-мејл

 

jelenam@pmf.ni.ac.rs

 

Радно искуство

 

Датум (од-до)

 

од 2009

Назив и адреса послодавца

 

ПМФ у Нишу, Вишеградска 33, 18 000 Ниш

Звање

 

Редовни професор

 

Датум (од-до)

 

 2003 - 2009  

Назив и адреса послодавца

 

ПМФ у Нишу, Вишеградска 33, 18 000 Ниш

Звање

 

Ванредни професор

 

Датум (од-до)

 

 2000 – 2003

Назив и адреса послодавца

 

ПМФ у Нишу, Вишеградска 33, 18 000 Ниш

Звање

 

Доцент

 

Датум (од-до)

 

 1999 – 2000

Назив и адреса послодавца

 

ПМФ у Нишу, Вишеградска 33, 18 000 Ниш

Звање

 

Асистент

 

Датум (од-до)

 

 1996 – 1999

Назив и адреса послодавца

 

Филозофски факултет у Нишу, Ћирила и Методија 2, 18 000 Ниш

Звање

 

Асистент

 

Датум (од-до)

 

 1992 – 1996

Назив и адреса послодавца

 

Филозофски факултет у Нишу, Ћирила и Методија 2, 18 000 Ниш

Звање

 

Асистент-приправник

 

Датум (од-до)

 

 2002 – 2013

Назив и адреса послодавца

 

Медицински факултет Универзитета у Нишу, Булевар др Зорана Ђинђића 81, 18000 Ниш

Посао који сте обављали

 

Наставник на предметима Математика и Медицинска информатика

 

Датум (од-до)

 

 2005 - 2016

Назив и адреса послодавца

 

Гимназија „Светозар Марковић“ у Нишу, Бранка Радичевића 1, 18000 Ниш

Посао који сте обављали

 

Наставник у одељењу за ученике са посебним способностима за физику и за математику

 

Школовање

 

• Датум

 

2000.

• Име образовне институције

 

Математички факултет у Београду

• Стечена квалификација

 

Доктор математичких наука

• Докторска дисертација   Осцилаторност нелинеарних диференцијалних једначина другог реда
• Датум одбране дисертације   2. фебруар 2000

 

• Датум (од – до)

 

1991 – 1996

• Име образовне институције

 

Математички факултет у Београду

• Стечена квалификација

 

Магистар математичких наука

• Мастер теза

  Асимптотска својства решења диференцијалних једначина
• Датум одбране тезе   25 мај 1996

 

• Датум (од – до)

 

1987 – 1991

• Име образовне институције

 

Филозофски факултет у Нишу

• Стечена квалификација

 

Дипломирани математичар

 

Наставне активности

 

Као наставник и/или сарадник изводила наставу из предмета:

Основне и мастер академске студије (дипломске студије):

 • Парцијалне диференцијалне једначине
 • Увод у диференцијалне једначине
 • Диференцијалне једначине и динамички системи
 • Нумеричко решавање диференцијалних једначина
 • Математички методи нелинеарне динамике
 • Елементарна математика 2
 • Елементарна математика 1
 • Нумеричка анализа 2
 • Математичка анализа 2
 • Диференцијалне и интегралне једначине

Докторске академске студије:

 • Квалитативна анализа линеарних и полулинеарних диференцијалних једначина
 • Квалитативна анализа диференцних једначина
 • Теорија осцилаторности нелинеарних диференцијалних једначина
 • Правилно променљиве функције и диференцијалне једначине
 • Нумеричко решавање обичних и парцијалних диференцијалних једначина
 • Нелинеарна динамика и теорија хаоса

Аутор једног уџбеника са збирком задатака и једне збирке задатака

Ментор две докторске дисертације, три магистарске тезе 

 

Научно-истраживачки допринос

 

област научног истраживањима – квалитативна анализа диференцијалних једначина

 • аутор 53 научнa радa са индексом цитираности 220 (без аутоцитата и цитата коаутора) и h-индексом 9 (без аутоцитата и цитата коаутора). Има 37 објављених радова у часописима на SCI и SCIE листама, односно категорије M21a,М21,М22,М23.  У последњих 10 година публиковала  4 рада категорије М21а и 7 радова категорије М21.

 

Учешће на међународним конференцијама

 

Учествовала на око 30 међународних конференција у земљи и инострантсву

 

Учешће у националним и међународним пројектима

 

 

 • Од 1996. године непрекидно учествује у реализацији научних пројеката МПНТР из програма основних истраживања – 04М03 (1996-2000), 1232 (2000-2005), 144003 (2006-2010) и 174007 (2011-2016)
 • учестовала у реализацији Erasmus+ пројекта ReWBC - Enhancement of HE Research Potential Contributing to Further Growth of the WBC Region  (2015-2017).

 

Стручна усавршавања

 

 • од октобра 2004. до априла 2005. боравак на Универзитету Фукуока у Јапану као стипендиста Јапанске фондације „Matsumae International Foundation

 

Међународна сарадња

 

Истраживачке посете универзитетима и предавања по позиву:

 • Fukuoka University – Department of Mathematics, Japan
 • Hiroshima University- Department of Mathematics, Japan
 • Toyama University - Faculty of Science, Department of Mathematics , Japan
 • Ehime University - Faculty of Science, Department of Mathematical Sciences , Japan
 • Joetsu University - Faculty of Education, Department of Mathematics, Japan
 • Kumamoto University - Faculty of Education, Department of Mathematics, Japan
 • Masaryk University – Department of Mathematics and Statistics, Faculty of Science, Brno, Czech Republic

 

Учешће у органима министартсва, универзитета и факултета

 

 

 • члан Матичног одбора за математику, компјутерске науке и механику од 2017.
 • члан Научно-стручног већа за природно-математичке науке Универзитета у Нишу (од 2012. до 2015. / од 2015 - )
 • члан Савета  ПМФ у Нишу (од 2012 до 2015 / од 2015 - 2018 )
 • члан Наставно-научног већа ПМФ у Нишу
 • управника Департмана за математику ПМФ у Нишу (од 2001. до 2003.)
Detalji o nastavniku