Dr Jelena V. Manojlović

Redovni profesor

Departman za matematiku

Dr Jelena V. Manojlović

Dr Jelena V. Manojlović

botblocker@heartinternet.uk

Web prezentacija

kabinet 206

018/533 015, lok.119

Biografija

Датум и место рођења: 11. април 1969. Ниш Дипломирала на Филозофском факултету у Нишу, Студијска група Математика, 1991. године Докторирала на Математичком факултету, Универзитета у Београду 2. фебруара 2000. - докторска дисертација под називом "Осцилаторност нелинеарних диференцијалних једначина другог реда" Редовни професор Природно-математичког факултета у Нишу од 2009. године
BiografijaAngažovanjaPublikacije