Dr Dragana M. Stojadinović

Docent
Departman za biologiju i ekologiju

Angažovanja u školskoj 2023/2024 godini
Šifra predmeta Predmet Studije, studijski program Tip nastave
BIO206 Zoologija hordata osnovne akademske studije, Biologija
vežbe
BIO307 Organska evolucija osnovne akademske studije, Biologija
vežbe
BIO502 Тeorija evolucije master akademske studije, Biologija
vežbe
BIO202 Zoologija kičmenjaka osnovne akademske studije, Biologija 2014
predavanja
BDI402 Sistematika i filogenija odabranog životinjskog taksona doktorske akademske studije, Biologija
predavanja
MB.MB21O Biologija čoveka master akademske studije, Biologija 2021
predavanja
MB.MB21O Biologija čoveka master akademske studije, Biologija 2021
predavanja
DB.DB112 Sistematika i filogenija odabranog životinjskog taksona doktorske akademske studije, Biologija 2021
predavanja
DB.DB421 Herpetologija doktorske akademske studije, Biologija 2021
predavanja
OB.OB32O Anatomija i morfologija hordata osnovne akademske studije, Biologija 2021
predavanja
MB.MB31O Тeorija organske evolucije master akademske studije, Biologija 2021
predavanja
MB.MB31O Тeorija organske evolucije master akademske studije, Biologija 2021
predavanja
MM.MM351 Molekularna evolucija master akademske studije, Biologija 2021
predavanja